Списание „АРЕНА ФИЗИКА“

ВАШИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА!

„Арена физика“ е месечно електронно научнопопулярно списание, издавано от едноименния клуб за занимания по интереси в Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов“ – Петрич през учебната 2021/2022 година.

Мисията на списанието бе да популяризира физичната наука, както и нейните приложения в живота, науката, техниката и Космоса, в достъпен за масовата аудитория формат.